• E-mail : service@kidooos.com

 • 台湾公司 / TAIWAN

  广晟贸易有限公司

  GUANG SHENG LTD.CO

 • T +886 5 588-3858

  F +886 5 588-1898

  Add:台湾 云林县西螺镇中山路316号

  No.316,Zhongshan Road,Xiluo town,Yunlin City,Taiwan

 • 中国公司 / CHINA

  东莞市广晟箱包材料有限公司

  GUANG SHENG BAG LTD.CO

 • Tel:+86 769 2270 1157

  Fax:+86 769 2270 1427

  Add:广东省东莞市万江区岳潭村华通大厦六楼6-A室

  No.601, 6th Floor, Hua Tong Building, Yue Tan Village, Wanjiang, DongGuan City,

  Guang-Dong Province, China.523068